Effect van gedachten, woorden en beelden

Heb jij je wel eens afgevraagd wat het effect is van gedachten, woorden en beelden op onze gemoedstoestand of wat het effect hiervan is op de wereld om ons heen?

Veel mensen staan hier niet bij stil. Of omdat ze niet weten hoe dit zit. Of gewoon omdat ze zich hier niet bewust van zijn. In deze blog ga ik in op de wetenschappelijke onderbouwing van het effect van gedachten, woorden en beelden, zodat je in het vervolg wat bewuster omgaat met je eigen gedachten, de woorden die je uitspreekt en de beelden waaraan je je blootstelt.

N.B. Er is ook een podcast versie van dit blog beschikbaar. Naar podcast over "Effect van gedachten, woorden en beelden" >>

Alles is energie

Als je mijn gratis minicursus geluisterd hebt, dan weet je dat alles energie is. Ik ga, in deze blog, hier kort even weer op in. De theorie die ik hierin uitleg is namelijk van belang om deze blog goed te begrijpen. Mocht je de minicursus niet beluisterd hebben, dan raad ik je zeker aan dit alsnog te doen. Voor degenen die de minicursus wel geluisterd hebben zijn de komende 2 alinea's herhaling, maar in mijn beleving heel belangrijk om steeds weer te herhalen, zodat je je de stof echt eigen maakt en je steeds bewuster wordt.

Alles is energie! Een tafel, een stoel, een steen, een boom, een zandkorrel….maar ook jouw lichaam! Bij scheikunde of natuurkunde heb je vroeger waarschijnlijk wel geleerd dat (hoewel alles om ons heen als vaste vorm te zien is) alles om je heen uit moleculen bestaat, minuscule deeltjes die we met het blote oog niet kunnen zien. Deze moleculen bestaan, als je ze verder onder een microscoop bekijkt, uit atomen. En als je dit nog verder bekijkt dan zie je dat atomen bestaan uit een soort tolletjes van energie die voortdurend draaien en trillen. Dus ook al vertellen onze ogen iets anders: Alles wat we om ons heen zien is energie, inclusief wijzelf, ons lichaam! Maar ook onze gedachten en gevoelens. Als we namelijk denken en voelen worden er in ons lichaam stofjes aangemaakt door onze hersenen. En ook deze stofjes zijn energie, ze bestaan immers uit moleculen. Alles is dus energie, ook ons lichaam, ook onze gedachten en ook onze gevoelens.

Alles heeft een trillingsfrequentie

Wat je verder nog over energie moet weten is dat alles een eigen trillingsfrequentie heeft. Energie trilt namelijk op een bepaalde trillingsfrequentie. Alles heeft dus een eigen vibratie/frequentie waarop de atomen trillen zou je kunnen zeggen. Voor hetgeen ik je zo ga uitleggen is het voor nu van belang dat je weet dat positieve gevoelens en gedachten een hogere trillingsfrequentie hebben dan negatieve gevoelens en gedachten.

Gelijke trillingen trekken elkaar aan

Daarbij is het zo dat gelijke trillingen elkaar aantrekken. Dat is een universele wet. De wet van de aantrekking. Kort door de bocht kun je zeggen dat als je meer focus hebt op positieve dingen en hoge trillingen, dan trek je meer van datzelfde aan in de toekomst. Geef je meer aandacht aan negatieve zaken en dus lagere trilling, dan trek je meer van dit soort gedachten, gevoelens en ervaringen aan. Maar goed, zo is het wel erg kort omschreven. De wet van de aantrekking zit iets complexer in elkaar dan dat helaas, maar daar ga ik hier niet op in. Wil je ook meer over de wet van de aantrekking weten, dan raad ik je de gratis 4 daagse minicursus te beluisteren. Voor het vervolg van deze blog is bovenstaande de achtergrondinformatie die je nodig hebt.

Water experiment van Masaru Emoto

Masaru Emoto was een Japanse onderzoeker en hij deed onderzoek naar de invloed van externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld muziek, woorden, gedachten en beelden, op de moleculaire structuur van water. Houd hierbij in je achterhoofd dat ook water energie is en een eigen trillingsfrequentie heeft.

Masaru Emoto deed in zijn experiment water in speciale potjes en stelde dit water bloot aan externe prikkels zoals bepaalde zinnen of woorden (en dan moet je denken aan zinnen als “ik hou van jou” of “ik haat je”) of een bepaald soort muziek (Bach muziek of heavy metal muziek bijvoorbeeld). Daarna vroor hij dat water in. Als je water invriest ontstaat er ijs oftewel ijskristallen. En deze ijskristallen bekeek hij vervolgens onder een microscoop en hierbij deed hij bijzondere ontdekkingen.

Ontdekkingen water experiment Masaru Emoto

Masaru Emoto ontdekte dat water mooie, harmonieuze waterkristallen had als het was blootgesteld  geweest aan prikkels met een hogere trilling (zoals zachte, harmonische muziek en lieve woorden bijvoorbeeld). Water (dat was blootgesteld aan prikkels met een lagere trilling, zoals harde heavy metal muziek bijvoorbeeld, maar ook negatieve woorden of zinnen), had daarentegen waterkristallen die er duidelijk anders uitzagen. Deze waterkristallen zagen er namelijk veel minder mooi en harmonieus uit en hadden een lagere trillingsfrequentie. Dus al kon je het niet met het blote oog aan het water zien, de moleculaire structuur en daarmee dus de trillingsfrequentie van het water was veranderd ten gevolge van de blootstelling aan deze externe prikkels.


Betekenis van het water experiment

Laat dit experiment eens even bezinken en bedenk je eens wat dit experiment betekent, wetende dat de wereld en wijzelf voor het grootste gedeelte uit water bestaan. Ongeveer 70% van  de wereld en ongeveer 70% van het menselijk lichaam bestaat uit water. Sterker nog: water is zelfs de primaire bouwsteen van al het leven op aarde.

Dit betekent dus dat alles wat jij denkt en uitspreekt een effect heeft op de wereld om je heen. De trillingsfrequentie die jij uitzendt door middel van je gedachten en woorden die je uitspreekt heeft een direct effect op de trillingsfrequentie van jezelf, maar ook een effect op de trillingsfrequentie in je omgeving. Dat betekent dus ook dat alles wat jij hoort (van wat iemand tegen je zegt, de muziek die je luistert) maar ook de gedachten die jij hebt of de gedachte die iemand heeft over jou een effect heeft op de trillingsfrequentie van je lichaam. Het water in je lichaam reageert namelijk  energetisch op woorden die we uitspreken en de woorden die we horen, maar ook op gedachten die we denken of gedachten die op ons gericht zijn. De trillingsfrequentie van het water in ons lichaam verandert dus van frequentie afhankelijk van onder andere externe prikkels als woorden, muziek, gedachten, maar ook beelden. En das eigenlijk heel logisch. Ga maar eens na welke impact het kijken van een bepaalde film op je heeft, het zien van nare beelden, het krijgen van kritiek van iemand, of het beluisteren van muziek kan hebben op de manier waarop je je voelt. Deze externe prikkels veranderen de trillingsfrequentie van je lichaam, afhankelijk van waar je je lichaam aan blootstelt!

Extra inspiratie: een ander experiment dat de moeite waard is om even te kijken is het rijst experiment. Het is niet wetenschappelijk, maar zeer interessant om te bekijken. Ook hier kun je zien hoe materie, in dit geval rijst, reageert op woorden.

Resonantie experiment

Een ander mooi experiment is het resonantie experiment. Bij dit experiment wordt er zout op een plaat gestrooid. Deze plaat wordt vervolgens aan het trillen gebracht met een bepaalde frequentie en afhankelijk van de frequentie waarop de plaat trilt vormen er zich structuren van zout. Hoe hoger de trillingsfrequentie wordt, hoe mooier en complexer de structuren worden. Dus ook dit is een mooi voorbeeld van het veranderen van de trillingsfrequentie van materie, afhankelijk van de blootstelling aan externe prikkels.


Het verschijnsel resonantie

Bij bovenstaande experimenten maken we kennis met het verschijnsel resonantie. Dat is het verschijnsel dat materie mee gaat trillen met de frequentie van een externe prikkel als het wordt blootgesteld aan deze prikkel. En dat wat deze experimenten aantonen is goed nieuws! Want die externe prikkel kun jij beïnvloeden. Dat betekent dus dat jij dit kunt veranderen als je wilt. Als jij je dus meer bezig houdt met het bekrachtigen van positieve gedachten, je hersenen blootstelt aan mooie, fijne beelden en muziek die je positief stemt, maar ook berichten die je positief stemmen dan zal je lichaam en de cellen in je lichaam hier positief op reageren, zelfs dus op moleculair niveau zoals je zag in het water experiment. Je trillingsfrequentie zal toenemen en als gevolg daarvan zul je, in overeenstemming met de wet van de aantrekking, meer positieve dingen aantrekken. Want dat is de wet! Het gebeurt, of je het nu wilt of niet en of je je hiervan bewust bent of niet.

De prikkels waaraan we worden bloot gesteld

Helaas worden we niet alleen maar blootgesteld aan positieve en fijne prikkels. We worden helaas vaak geprikkeld met precies het tegenovergestelde. Negatieve berichtgeving via het nieuws, angstbeelden via tv en sociale media, gesprekken over hoe erg het wel niet allemaal is op wereld, eisen die er aan ons gesteld worden, waardoor we denken dat we niet goed genoeg zijn of vergelijkingen die we maken waardoor het gras altijd groener lijkt bij de buren en nog veel meer gedachten die ons eerder onderuit halen dan ons positief stemmen. En dit alles heeft zijn weerslag op de wereld, ons lichaam en de manier waarop we in ons vel zitten: het haalt de trillingsfrequentie van ons lichaam omlaag, zelfs tot lichamelijke klachten aan toe! Energie gaat dan zo vastzitten dat het zich letterlijk uit in het vastzitten van het lichaam.

Wat kun je hiermee?

Zorg ervoor dat je leert je bewustzijn te vergroten: op de gedachten die je denkt, de woorden die je uitspreekt naar jezelf, maar ook naar anderen. Want pas als je je hiervan bewust wordt, kun je dit veranderen. Dus: Hoe zit dit bij jou? Hoe kijk jij naar de wereld om je heen? Welke gedachten heb je over mensen om je heen? Wat zeg je tegen de mensen om je heen? Is dat vooral positief of negatief van aard? En hoe vaak houd je je bezig met sociale media en welke berichten kijk je vooral? En wat doet het nieuws eigenlijk met je? En als je je niet fijn voelt, kun je dan achterhalen welke gedachte dit gevoel veroorzaakt heeft? En als je je fijn voelt, welke gedachte ligt hieraan ten grondslag. En nee, het is niet de gebeurtenis die het gevoel veroorzaakt. Het is de gedachte over de gebeurtenis die het gevoel veroorzaakt. Het gevoel volgt echter de gedachte zo snel op, dat we dit niet altijd zien. Maar als we oefenen, dan gaan we dit zien.

Dus ga bij jezelf na wat je denkt in verschillende situaties. Wat je voelt in verschillende situaties. Maak hier een dagelijkse gewoonte van om je dit af te vragen. Wees je bewust van de trillingsfrequentie die je uitzendt en waar je naartoe wilt. Dagelijkse beoefening en training gaat je hier echt bij helpen, net als dat het mij geholpen heeft en nog steeds. Hoe bewuster ik me word, hoe meer ik de gedachten die ik denk en de woorden die ik uitspreek bijstel, met vallen en opstaan. Maar het resultaat is meer balans en evenwicht in mijn gemoedstoestand, los van alles wat er in mijn leven op mijn pad komt, fijne en minder fijne gebeurtenissen. De weg van bewustzijn is fantastisch en is voor iedereen binnen handbereik, echt waar!

Liefs,

Birgit

Reactie plaatsen